Regler:
Tävlingen pågår t.o.m 23:59 den 24 december 2019. Vinnarna presenteras här varje fredag. Alla vinnare kommer att kontaktas efter tävlingen är avslutad. 

Juryn består av anställda i Sembos marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte ändras. Ev. vinstskatt betalas av vinnaren. Anställda på Sembo och deras familjemedlemmar kan inte delta i tävlingen.