Sekretesspolicy

Inledning

Syftet med denna sekretesspolicy är att informera om vilken information som samlas in via våra webbplatser och hur den används. För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi personuppgiftslagen (PuL) och de principer för god sed som praktiseras på området.


Vilken information samlas in

Som besökare på Sembo AB:s webbplats ombeds du att lämna personlig information för att boka en resa. Den typ av personuppgifter som samlas in är vanligtvis namn, bostadsadress, telefonnummer och e-postadress samt ibland även personnummer.


Hur används informationen

De uppgifter vi samlar in används för följande ändamål: Att kunna erbjuda en säker och enkel användning av vår webbplats. Att kunna kommunicera, via e-post eller post samband med erbjudanden och katalogutskick.


Cookies

För att kunna erbjuda en smidig och lättanvänd webbplats använder vi cookies. En cookie är en liten mängd data som skickas till din webbläsare från webbservern på den webbplats du besöker och som lagras på din dators hårddisk. Om du inte accepterar att Sembo lagrar cookies på din dator ber vi dig stänga av hanteringen av cookies i din webbläsare. Detta görs i säkerhetsinställningarna. Observera att blockering av cookies gör att bokningen av våra resor ej kan genomföras korrekt. Då hänvisar vi er till vår telefonbokning på 042-37 85 00.


Länkar

Våra webbplatser innehåller länkar till andra platser på Internet. Vi kan inte ta ansvar för hanteringen av personuppgifter på dessa platser men uppmanar besökare att ta del av den policy för personlig information som gäller för respektive webbplats.


Kontakt

Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter skicka e-post till sembo@sembo.se, eller skriv till Sembo AB, Box 1324, 251 13 Helsingborg. Du har rätt att (en gång per år) begära information om vilka uppgifter som finns om dig. Vidare kan du alltid kontakta oss om du önskar korrigera, radera eller spärra dina personuppgifter. Då måste personnummer anges för säker identifikation. En klickbar länk för att avbryta e-postutskick medföljer alltid utskicken.


Vem får ta del av informationen

Sembo AB är personuppgiftsansvariga för den personliga information som samlas in. Vi säljer inte personlig information vidare till andra företag. Däremot delar vi i vissa fall information med leverantörer och samarbetspartners i samband med resor.


Säkerhet och sekretess

Skyddet av personuppgifter och personlig integritet har hög prioritet inom Sembo AB. Vi skyddar noggrant personlig information från obehörig åtkomst, förlust eller förvanskning.


Ändring av policyn

Sembo AB kan komma att uppdatera och ändra denna policy. Vi rekommenderar därför att återvändande besökare regelbundet kontrollerar om ändringar har skett innan personlig information lämnas.