Information om skydd vid obestånd

 

Sembo har tecknat skydd vid obestånd hos Kammerkollegiet. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om resetjänsterna inte tillhandahålls till följd av Sembo:s obestånd. Anmärkning: Detta skydd vid obestånd gäller inte avtal med andra parter som kan fullgöras trots Sembo:s obestånd.

 

Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt