Sembo är en del av Stena Line Travel Group AB och har säte i Helsingborg. Sembo står för boende medan Stena Line Scandinavia AB resp. ForSea Sverige HH AB och Direct Ferries ansvarar för färjeresan. Sembo förmedlar även andra transporttjänster såsom  flygbiljetter, hyrbilar, tåg och transfer. Betalning av både transporten och boendet sker till Sembo.

 

Om ingen annan överenskommelse träffats, väljer resenären själv produkter eller tjänster eller en kombination av dessa, från det sortiment som finns på hemsidan. Olika villkor gäller för bokning av boende respektive transport.

 

Om avtal om paketresa ingåtts, gäller Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresa.

Sembo har ställt statliga resegarantier till Kammarkollegiet enligt resegarantilagen.

 

Sembo vänder sig till privatresenärer.

 

Avtalets ingående

Bokning och bekräftelse

 

Tekniskt fel

Sembo reserverar sig för tekniska problem och prisfel som ligger utanför vår kontroll. Sembo förbehåller sig rätten att kontakta beställaren, via e-post inom 48 timmar under våra ordinarie öppettider på helgfri vardag, vid tekniska problem och prisfel på flygbiljett, bagage och seating.

 

Ansvar för tjänstens genomförande

 

Betalning

Resan kan betalas via Internetbank, med Visa, Master- och Eurocard eller Captum (delbetalning eller faktura).

Om resenären väljer att betala via betalningsleverantören Captum (faktura eller delbetalning), ingås ett avtal mellan resenären, Stena Line Travel Group och Captum. Avtalet börjar gälla när resenären genomfört bokningen och klickat på ”Betala”, Stena Line Travel Group betraktar därmed bokningen som fullbetald. Faktura skickas från Captum per post till angiven adress. 
Fullständiga villkor för Captum delbetalning och faktura 

Observera att distansavtalslagen inte gäller för transporter och tjänster. 
Sembo förbehåller sig rätten att neka kortbetalning då misstanke om kortbedrägeri föreligger. Vid misstanke om brott kan krav på legitimering av betalning krävas.

  

Betalning av lägenhet / stuga / semesterhus

Anmälningsavgift, 10 % av totalpriset, minst 500 kronor samt ev. avbeställningsskydd, ska vara Sembo tillhanda senast 2 timmar efter bokning.  

Slutbetalning ska vara Sembo tillhanda senast 35 dagar före avresan.

           

Betalning av hotell / hyrbil / transfer / inträdesbiljetter

Anmälningsavgift, 10 % av totalpriset, minst 500 kronor samt ev. avbeställningsskydd, ska vara Sembo tillhanda senast 2 timmar efter bokning.    

Slutbetalning ska vara Sembo tillhanda senast 15 dagar före avresan.

Bokning till specialpris s.k. "Ingen återbetalning" betalas omgående och kan inte återbetalas vid ändring eller avbokning. 


Om slutbetalningen inte är oss tillhanda senast på förfallodagen, har Sembo rätt att betrakta bokningen som avbokad och tillgodoräkna sig inbetalt belopp.

 

Bokningar med tillträde inom 45 dagar (gäller lägenhet, semesterhus och stuga) eller inom 25 dagar (gäller hotell/hyrbil), ska betalas omgående.

Flygbiljetter

Betalas direkt vid bokningstillfället. Beställning av flygbiljett är bindande när biljetten blivit betald och biljetten är därefter inte avbokningsbar. 

 

Tågbiljetter

Betalas direkt vid bokningstillfället. 


Färjebiljetter ”Economy" 
Betalas direkt vid bokningstillfället.

 

Specialkampanjer

Om du utnyttjar någon av Sembos/Captums specialkampanjer, t.ex. ”Köp nu, betala i April”, gäller villkoren för specialkampanjer. Dessa villkor gäller endast kreditköpet som omfattas av kampanjen. Villkoren för specialkampanjer är för närvarande följande:

Betalningsvillkor: Betalas vid det tillfälle som anges vid köpet
Uppläggningsavgift:  0 SEK
Administrationsavgift:  29 SEK
Kreditränta:    0%
Avbokningsvillkor: Bindande köp - Ingen återbetalning

 

Köper du till "Avbeställningsskydd" eller "Fri Avbokning" i samband med bokningen gäller skyddets avbokningsvillkor även vid "Captum Kampanj".

 

  

Priser


Priset för våra tjänster och produkter visas på hemsidan.
Priserna kan ändras/uppdateras från tid till annan men påverkar då inte redan godkända bokningar.

Vid uppenbart prisfel förbehåller Sembo sig rätten att korrigera till det rätta priset på vår hemsida OCH på bokningar som utfördes med det felaktiga priset. I ett sådant fall kommer Sembo, i mån av tillgänglighet, erbjuda dig möjligheten att behålla din bokning till korrekt pris eller avboka utan avgift. Sembo är inte tvungna att erbjuda dig produkter eller tjänster med ett uppenbart prisfel även efter att du har fått en bokningsbekräftelse.  

 

Servicepaket


Servicepaket är en service som vi erbjuder våra kunder. Den resande beställer servicepaketet samtidigt som flygbiljetten. Det går också att köpa till servicepaketet när som helst före avresa och även då du rest.

Servicepaketet innehåller följande:

Eventuella avgifter från flygbolagen tillkommer. Avgiften för Servicepaketet återbetalas inte vid avbokning av resan eller om flygbolaget inte kan bekräfta önskemålen. Om din avresa är inom 3 dagar, ber vi dig kontakta oss via email eller telefon med dina önskemål. Observera att önskemål senare än 72 timmar före avresa inte kan bekräftas. Resenärer med allvarliga matallergier måste kontakta flygbolagen direkt med relevant information. Om du inte bokat Servicepaketet hänvisar vi dig till flygbolagets hemsida där begränsad hjälp går att få. Ytterligare avgifter från Sembo och trejdepartsleverantör kan tillkomma.

 

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd
Resenär som tecknat avbeställningsskydd kan mot uppvisande av giltigt läkarintyg avbeställa resan mot en självrisk på 5%, fram till dess att resan påbörjats. Avbeställningsskyddet gäller vid akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbar resenären själv, resenärens make/maka/sambo, barn, föräldrar, syskon eller person som resenären gemensamt beställt resan med, före avresa men efter det att avtalet blivit bindande. Avbeställningsskyddet gäller inte komplikationer i samband med graviditet, efter 30:e graviditetsveckan. Läkarintyg ska utfärdas på särskilt formulär som kan hämtas här och ska vara Sembo tillhanda senast 14 dagar efter avbokningsdatum. Läkarintyg som inkommer senare beaktas ej. Avbeställningsskyddet gäller även vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist samt vid ingripande händelse av sådan karaktär att resenären rimligen inte kan genomföra resan. Intyg måste vara Sembo tillhanda senast 14 dagar efter avbokningsdatum.


Självrisken motsvarar 5% av totala bokningsbeloppet och kostnaden för avbeställningsskyddet är 8% av totala bokningens belopp, dock minst 198 kronor och om bokningen inkluderar flyg minst 198 kronor per person. Kostnaden för avbeställningsskyddet och självrisk återbetalas inte vid avbokning. Vid fastställande av resans pris skall i priset inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.


Resehandlingar

 

Pass och Visum

 

Försäkring

 

Avbokning, ändringar och tillägg

 

 

Ändringar och tillägg för boende- och tilläggsprodukter (t ex inträdesbiljetter):

Vi hjälper dig gärna med ändringar i den utsträckning leverantören tillåter detta. Kostnaden per ändring är minimum 200:-.

 

Flyg

Avbokning av flygbiljetten

Efter erlagd betalning är flygbiljetter inte återbetalningsbara. 

Ändringar av flygbiljetten

Ombokning kan endast ske om biljettens villkor tillåter ombokning. Det är flygbolagen som sätter dessa villkor och ingenting vi kan påverka. Om ändringar är tillåtet tillkommer flygbolagets kostnader samt vår administrationsavgift från 495 SEK.

Önskar du boka om din resa måste detta ske senast 24 timmar före ut-/hemresa, under våra öppettider helgfria vardagar. För ändringsförfrågningar med kortare varsel rekommenderar vi att du kontaktar det aktuella flygbolaget direkt.

Observera att det inte går att lägga till fler personer på en befintlig flygbokning.
Om du köpt Ombokningsbar flygbiljett måste villkoren för den produkten följas. Se villkoren här

Namn på flygbiljetten

Flygbiljetter är personliga. Det är ytterst viktigt att alltid dubbelkolla så att man skrivit in rätt namn innan man klickar på boka och betala, då namn i en flygbiljett i regel inte kan ändras. Det är kundens ansvar att namnen stämmer överens med resenärens pass. I de fall vi kan göra namnändringar, tillkommer flygbolagets avgift/biljett samt vår administrationsavgift från 495 SEK/biljett.

För att vi skall undersöka om möjlighet finns, måste man ha ett Servicepaket. En ändringsförfrågningar måste ske senast 24 timmar före utresa, under våra öppettider helgfria vardagar.

För ändringsförfrågningar med kortare varsel rekommenderar vi att du kontaktar det aktuella flygbolaget direkt. Biljetter som blir obrukbara pga. felaktigt namn återbetalas inte.

Förboka plats ombord

Med vissa flygbolag kan vi, mot en avgift, erbjuda platsbokning ombord på planet. I de fall detta är möjligt framgår det i bokningsprocessen och kostnaden kan variera beroende på vald plats.

Observera att vi aldrig kan garantera din önskade sittplats, då flygbolaget har rätt att ändra sittplatser som bokats i förväg i de fall det anses nödvändigt, t.ex. vid byte av flygplanstyp. Detta utan skyldighet att meddela varken oss eller dig som resenär.

Avgiften för platsbokning ombord är inte återbetalningsbar, även i de fall din önskade sittplats inte har kunnat tillhandahållas av flygbolaget.Färja via Stena Line

Avbokning  
Economy Ingen återbetalning
Flexi/Premium/Kampanj  
15 dagar eller fler 0% av priset
14-1 dagar 50% av priset
Avresedagen eller senare  100% av priset
Ändringar och tillägg      
Regler i samband med ändring Economy Flexi/Kampanj Premium
Ändring av namn, adress, telefonnummer etc. Ingen avgift. Ingen avgift. Ingen avgift.
Ändring av rutt eller tid för avresa. Nytt pris beräknas +
500 kr i avgift.
Nytt pris beräknas. Ingen avgift. Nytt pris beräknas. Ingen avgift.
Ändring av typ av fordon. Ingen avgift. Ingen avgift. Ingen avgift.
Tillägg på en bokning t.ex. en extra hytt utan att ändra linje, datum eller avgångstid. Nytt pris beräknas. Ingen avgift. Nytt pris beräknas. Ingen avgift. Nytt pris beräknas. Ingen avgift. 

 

Färja med ForSea 

ForSea Helsingborg-Helsingör

 

Avbokning

Ej alt. delvis utnyttjad biljett återbetalas, avbokningskostnad 10% eller minst 100:- tillkommer.
Ombokning Prisändring till dyrare avgång betalas vid ombokning. Vid prisändring till billigare avgång återbetalas mellanskillnaden med avdrag för ändringskostnaden. ändringsavgift 10% eller minst 100 kr. 

ForSea Helsingborg-Helsingör / Stora Bält

 

Avbokning

Ej alt. delvis utnyttjad biljett återbetalas, avbokningskostnad 10% eller minst 100:- tillkommer.

Ombokning

Prisändring till dyrare avgång betalas vid ombokning. Vid prisändring till billigare avgång återbetalas mellanskillnaden med avdrag för ändringskostnaden. ändringsavgift 10% eller minst 100 kr.

Kombibiljett ForSea från Helsingborg via Scandlines Rödby-Puttgarden/Gedser-Rostock

 

Avbokning

Avbokning upp till 5 dagar innan återbetalas 100%. Avbokning 1-4 dagar före avresa återbetalas 50%. Helt outnyttjad biljett återbetalas 20 % (upp till 3 mån. efter planerad utresa). Avbokningskostnad tillkommer med 100:- Delvis utnyttjad biljett återbetalas ej.
Ombokning

Prisändring till dyrare avgång betalas vid ombokning. Vid prisändring till billigare avgång återbetalas mellanskillnaden med avdrag för ändringskostnaden. ändringsavgift 10% eller minst 100 kr.

 

Hyrbil

Avbokning och ändringar

Senast 24 timmar innan uthämtning av bilen 0% av priset
Mindre än 24 timmar innan uthämtning av bilen  100% av priset
Ändringar mindre än 24 timmar innan uthämtning likställs med avbokning och nybokning.  
Ändringar kan medföra att priset ändras.   
Sembo hanteringsavgift tillkommer med 200:- per ändring/avbokning  

 

Tågbiljetter

Avbokning och ändringar  
Mindre än 15 dagar till avresa 100% av priset
Inom Sverige och Danmark, 15 dagar eller mer till avresa Kostnad: 250 kr per vuxen, 100 kr per barn
Utanför Sverige och Danmark, 15 dagar eller mer till avresa Kostnad: 500 kr per vuxen, 250 kr per barn

 

Transfer

Avbokning och ändringar  
Inom Europa

senast 24 tim innan bokad transfertid  0% av priset
mindre än 24 timmare innan bokad transfertid  100% av priset
Utanför Europa  
senast 48 tim innan bokad transfertid  0% av priset
mindre än 48 tim innan bokad transfertid  100% av priset


Ändringar före avresan

 

 

 

Ansvar under resan

Fel och brister

Reklamation

 

Resegaranti

Minderåriga utan medföljande vuxen

 

Annat

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Sembonus

För varje natt som du bokar och bor på ett godkänt boende i Sembonus “Programmet” får du en Stämpel. När du samlat 10 Stämplar innebär det att du får en Bonusnatt på valfritt boende på Portalen. Maxvärdet på Bonusnatten baseras på de 10 giltiga Stämplar som ligger till grund för Bonusnatten och motsvarar det genomsnittliga priset per natt, för de 10 nätter du erhållit Stämplar för. Bonusnatten inkluderar inte eventuella kostnader som betalas på plats. 

Du får inte stämplar för bokningar som görs med en erbjudandekod.

Du samlar stämplar för bokningar gjorda efter 2020-12-01.

Programmet vänder sig till, och får endast utnyttjas av, privatpersoner som registrerat sig för Programmet. Företag och föreningar eller andra grupper får inte delta. 

För att erhålla Stämplar måste du vara inloggad på ditt konto som är anslutet till programmet när du genomför bokningen. Det är endast detta konto som erhåller Stämplar. Övriga gäster erhåller inte några Stämplar.

Kontrollera hur många Stämplar du samlat genom att logga in på ditt konto på Portalen.

Det utgår inga Stämplar i samband med bokningar med Bonusnätter. 

Stämplar och Bonusnätter kan inte lösas in mot kontanter.

I de fall Bonusnatten är billigare än Bonusnattens maxvärde kommer du inte att erhålla mellanskillnaden i kontanter eller på annat sätt. I de fall du använder Bonusnatten för en bokning som kostar mer än Bonusnattens maxvärde måste du betala mellanskillnaden.

Utnyttjande av Bonusnätter kan inte göras på bokningar gjorda med en erbjudandekod.

För Bonusnätter gäller ordinarie avbokningsregler. Om du avbokar en Bonusnatt där det inte utgår någon avbokningskostnad kommer vi att återföra Bonusnatten till ditt konto. I de fall det utgår en avbokningskostnad på hela eller delar av bokningens värde räknas Bonusnatten som förbrukad.

Om inget köp eller inlösen sker under 12-månadersperioden upphör alla Stämplar på ditt konto att gälla. 

Vi kan komma att, när som helst, ändra villkoren för Programmet.  Programmet gäller tills vidare men om vi väljer att avsluta Programmet har du 90 dagar på dig att använda eventuella intjänade Stämplar. Efter 90 dagar har du inte rätt till någon ersättning för intjänade Stämplar.

 

 

Latest update: 5/6 2023 DA