Klicka på kartsymbolerna eller använd symbolerna +/- för att zooma in i kartan.

    Destination
Markerar en destination.

 
Grupperade boenden
Siffran anger antal boenden. 
Boende
Markerar ett boende. 

.