Våra policys

Cookie policy

På sembo.se använder vi cookies. En cookie är en liten mängd data som skickas till din webbläsare från webbservern på den webbplats du besöker och som lagras på din dators hårddisk. Den kan läsas av antingen sembo.se eller en av våra samarbetspartners.

En cookie innehåller information om exempelvis dina inställningar på datorn eller intern serverdata.

Vår användning av cookies

På sembo.se använder vi cookies för att kunna erbjuda dig en smidig och lättanvänd webbplats. All information som sparas i cookies är inte personlig, och det alltid möjligt för dig att radera dina cookies. Se minacookies.se för mer information om cookies.

Vi använder tredjepartscookies för att få en bättre insyn i våra besökares beteende på sembo.se och även demografiska upplysningar om våra besökare. Som med alla andra cookies är informationen i tredjepartscookies anonym och kan alltid raderas.

Vi samarbetar med en rad partners på internet och utbyter data via cookies. Vid vissa tillfällen har våra samarbetspartners tillgång till information som kommer från cookies skickade från sembo.se.

Vi använder dessutom cookies från tredjepartsleverantörer för att optimera annonser med utgångspunkt i din besökshistorik på sembo.se. Dessa annonser visas även på andra hemsidor än sembo.se.

Vad ska jag göra för att det inte ska lagras cookies på min dator?

Om du inte accepterar att Sembo lagrar cookies på din dator ber vi dig stänga av hanteringen av cookies i din webbläsare. Detta görs i säkerhetsinställningarna. Observera att blockering av cookies gör att bokningen av våra resor ej kan genomföras korrekt. Då hänvisar vi er till vår telefonbokning på 042-37 85 00.

AI-tjänst

Vi erbjuder en tjänst där du kan beskriva din önskade resa, och vår AI-teknologi kommer att generera en personanpassad reseplan baserat på din beskrivning. Tjänsten syftar till att föreslå destinationer, aktiviteter, och boenden som matchar dina preferenser.

Användarbidrag

Du är ansvarig för all information, data, och text ("Innehåll") som du bidrar till vår tjänst. Genom att tillhandahålla Innehåll ger du oss en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda, kopiera, modifiera, och visa Innehållet för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster.

AI-genererat Innehåll

Du förstår och godkänner att det AI-genererade innehållet är baserat på de uppgifter du tillhandahåller och att vi inte kan garantera dess exakthet, relevans eller lämplighet. Vi ansvarar inte för beslut som fattas baserat på AI-genererade förslag.

Ansvarsbegränsning

Vi friskriver oss från allt ansvar till den största utsträckning som tillåts enligt lag för direkta, indirekta, incidentella, följdskador eller några andra skador som uppstår från din användning av vår tjänst.

Personuppgiftspolicy

Denna Personuppgiftspolicy är fastställd av Stena Line Travel Group AB (betecknat som “Stena Line Travel Group”, “STG", "vi", "oss" eller "vår" i denna personuppgiftspolicy) och gäller för alla våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

1. Om Stena Line Travel Group - Sembo

Sembo förmedlar hotell, semesterhus, flyg, färja samt andra reserelaterade produkter. Vi är en del av Stena Line Travel Group som är en av Sveriges största resekoncerner inom det snabbt växande området för individuellt resande. Huvudkontoret finns i Helsingborg och vi har idag drygt 100 anställda i Sverige, Danmark, Tyskland, Holland och Spanien.

Stena Line Travel Group AB är ett helägt dotterbolag till Stena Line. Som en del av verksamheten samlar och hanterar STG personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna personuppgiftspolicy. STG är ansvariga i samband med hantering av personuppgifter för dessa ändamål.

Om du har frågor angående vår personuppgiftspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter, kontakta oss på följande adress:

Stena Line Travel Group - Sembo Kungsgatan 6 252 21 Helsingborg e-mail: se-sembo@sembo.com

2. Datasäkerhet är viktigt för oss

För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur dina personliga uppgifter samlas in och hanteras när du är kund, leverantör eller samarbetspartner hos/till STG och hur du kan ta del av dina egna personuppgifter.

3. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, bland annat genom ett ID-nummer eller genom en eller flera faktorer som är specifika för en speciell persons identitet.

4. Vilken typ av personuppgifter hanterar vi och varför?

Informationen vi samlar in om dig kommer att användas för olika ändamål i samband med kundrelationen och driften av Stena Line Travel Group. Den insamlade informationen kan variera beroende på om du är kund, leverantör eller samarbetspartner, men generellt kommer det att handla om information om kundhantering, leverantörshantering och information angående STGs rättigheter och skyldigheter.

Om du inte lämnar dina personuppgifter kan det innebära att STG inte kan uppfylla sina skyldigheter avseende dina kund- eller leverantörsförhållanden.

STG samlar in och behandlar i allmänhet endast allmänna personuppgifter. Det kan dock i vissa fall, i samband med att du bokar en resa, vara nödvändigt för oss att i begränsad omfattning behandla känsliga personuppgifter (t.ex. information om specialmenyer på flyget eller behovet av särskild assistans under resan) samt information om personnummer (t.ex. när en passkopia behövs vid visumansökan) för att kunna leverera önskad resa till dig.

STG samlar vanligtvis in följande information:


4.1 Information om våra kunder
Information som du lämnar till oss när du bokar en resa eller blir medlem i någon av våra kundklubbar, t.ex. online via vår hemsida eller genom att kontakta vår kundservice, inklusive kontaktuppgifter (förnamn, mellannamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-post­adress och ev. befattning/titel), personnummer (för användning vid visumansökningar m.m.), passnummer, bankuppgifter, kreditkortsinformation, önskemål du meddelar oss angående resan (t.ex. information om specialkost och särskild assistans som du behöver vid ett eventuellt handikapp eller en sjukdom etc.), uppgifter om längd, vikt samt kläd- och skostorlek (som behövs vid beställning av utrustning vid skid- och sportresor m.m.), syftet med resan, information om vilka språk du talar, medborgarskap, bonuskortsnummer, information som du lämnar om dina önskemål när det gäller marknadsföring eller kommunikation, samt information som du lämnar till oss när du kontaktar oss angående ett problem eller när du i övrigt vänder dig till oss som kund.

Dessutom kan STG inhämta kreditinformation från kreditupplysningsbyråer för att bedöma din ekonomiska soliditet och kreditvärdighet.


4.2 Uppgifter om våra leverantörer och samarbetspartners
Information som du lämnar till oss i samband med ett leverans- eller samarbetsavtal, inklusive kontaktuppgifter (arbete, yrkestitel, förnamn, mellannamn, efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress), information du lämnar angående önskemål i samband med marknadsföring och kommunikation samt information som du lämnar till oss när du kontaktar oss angående ett problem eller när du kontaktar oss som en del av vårt samarbete.

5. Vad använder vi dina personuppgifter till?

STG behandlar dina personuppgifter för att uppfylla de ändamål som anges nedan. Observera att inte alla angivna ändamål, typ av information, mottagare av information eller typ av informationsbehandling gäller för dig i alla situationer.

STG använder endast dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för ditt kund-, leverantör- eller samarbetsförhållande (med hänsyn till eventuella intressen i varje enskilt fall) eller enligt gällande lag.

5.1 Kundhantering
STG behandlar dina personuppgifter i samband med att vi upprättar och löpande hanterar ditt kundförhållande med oss som en del av vårt företags verksamhet, inklusive bokningar av resor och leverans av våra övriga produkter (t.ex. visumansökningar, reseförsäkringar, transfertjänster etc.), upprätthållande av kundregister, kreditvärderingar, fakturering, inkasso, marknadsföring, statistik m.m.

5.2 Administration av leverantör- och samarbetsförhållanden
Om du är en leverantör, samarbetspartner eller kontaktperson hos en leverantör och /eller samarbetspartner som STG arbetar med, kommer vi att använda dina personuppgifter när vi är i kontakt med leverantören och/eller samarbetspartnern. Vi behandlar även dina personuppgifter i vårt CRM-register som innehåller information om våra kontaktpersoner hos våra leverantörer och samarbetspartners.

5.3 Överensstämmelse med gällande lagar och förordningar
STG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med de lagar och regler som STG står under i samband med driften av verksamheten eller för att uppfylla olika rapporteringsförpliktelser enligt gällande lagar och regler.

5.4 Samtalsinspelning
När du ringer till vår kundtjänst kan ditt samtal komma att spelas in. Inspelningen sparas i 6 månader. Detta gör vi för att vi ska veta vad som muntligt avtalats mellan oss. Vi kan också komma att använda samtalen i internt utbildningsarbete. Vi samlar därmed in och lagrar alla de personuppgifter som förekommer under samtalet. Du blir informerad innan samtalet startas och du har rätt att begära att ditt samtal inte spelas in. Du har också rätt att begära att en inspelning raderas.

5.5 Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev
Om du väljer att prenumerera på något av STGs nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet. Du kan när som via vår hemsida eller direkt i ett nyhetsbrev välja att avstå från fler nyhetsbrev.

5.6 Uppgifter vid användning av våra digitala tjänster
När du använder någon av våra webbplatser, vår app eller någon annan digital tjänst från oss kan vi samla in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka reseprodukter du är intresserad av. Om du är inloggad på Mina Sidor eller lämnar uppgifter som gör att vi kan identifiera dig kopplar vi ihop uppgifterna om ditt användarmönster med de andra uppgifter vi har samlat in om dig.

STG strävar efter att säkerställa att alla personuppgifter vi behandlar är korrekta och aktuella. Vi ber dig därför att alltid meddela oss om ändringar i dina personuppgifter som t.ex. adress eller betalningsinformation, så att vi kan se till att dina personuppgifter alltid är korrekta och aktuella. Om du har skapat en reseprofil hos oss ber vi dig att logga in på din profil och uppdatera eventuella ändringar.

6. Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

STG behandlar alltid informationen om dig på något av följande sätt: (1) Ditt samtycke*, (2) ingående eller verkställande av ditt kontrakt med STG, (3) med hänsyn till STGs legitima intressen, det vill säga de syften som beskrivs ovan, (4) verkställande av de rättsliga förpliktelser som STG står under, (5) skyddande av dina eller annan fysisk persons centrala intressen, (6) behandlingen är nödvändig för att ett rättsligt anspråk kan fastslås, verkställas eller försvaras och (7) behandlingen är nödvändig för att följa STGs eller dina arbets-, hälso- eller sociala förpliktelser som gäller enligt nationell lagstiftning eller EU-lagstiftning. Dessutom kan det finnas situationer där vi använder dina personuppgifter för en tredje parts legitima intressen med hänsyn till ovan angivna ändamål, såvida ej dina intressen väger tyngre.

*Personuppgifter med ditt samtycke och hur du kan påverka dessa
Personuppgifter som används för att skicka nyhetsbrev, för personifiering och för marknadsföring hanteras med stöd av ditt samtycke. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas och rätt till dataportabilitet.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

7. Delning av personuppgifter

STG vidarebefordrar endast uppgifter som är nödvändiga för verksamheten, inklusive information som är nödvändig för din resa samt övriga produkter du köpt samtidigt.

STG skickar oftast personuppgifterna till följande mottagare vid beställning av resa och relaterade produkter:

7.1 Globala distributionssystem (GDS)
GDS är ett IT-nätverkssystem som ägs eller drivs av ett företag som möjliggör transaktioner mellan leverantörer i resebranschen, främst flygbolag, hotell, biluthyrningsfirmor och resebyråer. GDS förenar tjänster, priser och bokningar genom att sammanföra produkter över de tre resesektorerna, dvs. flygbokningar, hotellbokningar och biluthyrning.

7.2 Flygbolag
STG vidarebefordrar personuppgifter till flygbolag vid bokning av din resa. För att boka din flygresa måste vi vanligtvis uppge följande information till det valda flygbolaget: förnamn, mellannamn, efternamn, avreseflygplats, destination, datum för avresa och hemresa, bonuskortnummer samt särskilda önskemål för din resa, inklusive bokning av specialmenyer under flygning och eventuellt behov av särskild assistans på planet eller på flygplatsen.

Vid resor till vissa destinationer kan vi också behöva uppge ditt passnummer till flygbolaget.

7.3 Hotell
STG skickar personuppgifter till de hotell som du kommer att bo på under din resa. För att boka dina hotellövernattningar måste vi vanligtvis uppge följande information till de valda hotellen: förnamn, mellannamn, efternamn, destination, datum för avresa och hemresa, bonuskortnummer samt särskilda önskemål för din resa, inklusive bokning av specialmenyer under hotellvistelsen och eventuellt behov av särskild assistans under hotellvistelsen i samband med handikapp eller sjukdom.

7.4 Biluthyrningsfirmor
STG hanterar normalt inte biluthyrning i våra egna bokningssystem utan du bokar själv din hyrbil direkt i biluthyrarnas bokningsportaler/hemsidor, vilka vi hänvisar till.

I de fall där STG skulle behöva skicka personuppgifter till biluthyrningsfirmor måste vi vanligtvis uppge ditt förnamn, mellannamn, efternamn, upphämtningsställe, hyresperiod, fordonskategori, bonuskortnummer samt särskilda önskemål vid hyran av fordonet såsom särskilda åtgärder vid handikapp eller sjukdom, användning av barnstolar etc.

7.5 Bussföretag
STG skickar personuppgifter till bussföretag om du åker på en bussresa som en del av din resa (t.ex. under dagsutflykter till kända turistattraktioner m.m.). För att boka din bussresa måste vi vanligtvis uppge ditt förnamn, mellannamn, efternamn, upphämtningsplats, datum och tid för bussresan, destination samt särskilda önskemål för bussresan såsom bokning av specialmenyer under bussresan och eventuellt behov av särskild assistans under bussresan i samband med handikapp eller sjukdom.

7.6 Rederier
STG skickar personuppgifter till rederier om du ska åka med en färja som en del av din resa. För att boka din färjeresa måste vi vanligtvis uppge förnamn, mellannamn, efternamn, ditt fordons registreringsnummer, destination, resrutt, datum och tidpunkt för avresa och återresa samt särskilda önskemål för färjeresan såsom bokning av specialmenyer och eventuellt behov av särskild assistans under färjeresan i samband med handikapp eller sjukdom.

7.7 Bedbanks
En bedbank är ett IT-nätverkssystem som ägs eller drivs av ett företag och som möjliggör transaktioner mellan leverantörer i resebranschen, i huvudsak mellan hotell och resebyråer. STG skickar personuppgifter till bedbanks som bokar de hotell som du kommer att använda på din resa. För att boka dina hotellövernattningar via en bedbank måste vi vanligtvis uppge ditt förnamn, mellannamn, efternamn, destination, datum för ankomst och avresa, bonuskortnummer, särskilda önskemål för din resa såsom bokning av specialmenyer under hotellvistelsen och eventuellt behov av särskild assistans under hotellvistelsen i samband med handikapp eller sjukdom.

7.8 Transfer och utflykter
Om du som en del av din resa ska delta i utflykter eller behöver transfer kan STG lämna ut dina personuppgifter till leverantör eller samarbetspartner som hanterar detta. Leverantören eller samarbetspartnern ansvarar för att ordna utflykten eller transfern när du beställer önskade tjänster med lokala leverantörer på destinationen. För att boka dina utflykter, transfers m. m. måste vi vanligtvis uppge ditt förnamn, mellannamn, efternamn, datum och tidpunkt för ankomst och/eller avresa, typ av fordon och särskilda önskemål vid utflykten och transfern såsom bokning av specialmenyer och eventuellt behov av särskild assistans i samband med handikapp eller sjukdom.

7.9 Entrébiljetter
Som en del av din resebokning hos oss har du möjligheten att köpa till entrébiljetter till evenemang och nöjesparker som exempelvis Legoland och Disneyland Paris.

STG skickar personuppgifter till de leverantörer/samarbetspartners som bokar de biljetter som du kommer att använda på din resa. För att boka dina biljetter måste vi vanligtvis uppge förnamn, efternamn, ålder, datum och tidpunkt samt särskilda önskemål för biljetten såsom bokning av specialmenyer och eventuellt behov av särskild assistans i samband med handikapp eller sjukdom.

7.10 Försäkringsbolag
Som en del av din resebokning hos oss har du möjligheten att köpa till olika försäkringar som t.ex. en bagage- eller reseförsäkring. Om du vill köpa en sådan försäkring kommer vi att lämna dina personuppgifter till försäkringsbolaget så att de kan registrera försäkringen. För att köpa en försäkring måste vi vanligtvis uppge förnamn, mellannamn, efternamn, e-postadress, destination, datum för avresa och hemresa samt typ av resa till försäkringsbolaget.

7.11 Utrustningsuthyrningsföretag
Som en del av din resebokning hos oss har du möjlighet att hyra utrustning som du behöver på din resa, t.ex. skidutrustning, dykutrustning eller liknande. Om du vill hyra sådan utrustning kommer vi att lämna dina personuppgifter till företaget på ditt resmål, varifrån du kommer att hyra utrustningen. För att boka din utrustning måste vi vanligtvis uppge förnamn, mellannamn, efternamn, typ av utrustning, upphämtningsplats, hyresperiod samt information om längd, vikt, kläd- och skostorlek till uthyrningsföretaget.

Dessutom kan STG vidarebefordra och/eller skicka dina personuppgifter till andra leverantörer och/eller tjänsteleverantörer i samband med allmänna driften av verksamheten, t.ex. i samband med extern administration av våra IT-system, analysuppgifter, marknadsföringsuppgifter, inkasso, kreditbedömning, revision, rättshjälp m.m.

För mer information om våra leverantörers och samarbetspartners användning och skydd av dina personuppgifter, se deras personuppgiftspolicy och villkor.

STG strävar efter att i största möjliga mån begränsa vidarebefordrandet av personuppgifter som kan hänföras till dig personligen.

STG vidarebefordrar inte dina personuppgifter om det inte krävs för utförandet av verksamheten eller tillgodoseende av dina behov.

8. Internationell överföring av dina personuppgifter

På grund av STGs verksamhet kan dina personuppgifter överföras till länder utanför EU/EES när du bokar en resa med oss. För att vi ska kunna leverera våra tjänster till dig måste vi i vissa fall använda samarbetspartners och leverantörer utanför EU/EES.

Om vi inte har möjligheten att lämna ut dina personuppgifter till en mottagare utanför EU/EES kommer inte STG att kunna leverera önskad resa till dig. Detta gäller när du bokar en resa där vi måste skicka dina personuppgifter till mottagare utanför EU/EES för att resan ska kunna genomföras, t.ex. vid bokning av flyg, hotell etc.

Dataskyddslagstiftningen i dessa länder kan vara mindre sträng än i övriga EU/EES, då Europeiska kommissionen bedömt att dataskyddsnivån inte är lika hög i dessa länder som inom EU/EES.

STG har en skyldighet att tillse att en god skyddsnivå föreligger för dina personuppgifter vilket vi självklart gör.

9. Dataintegritet och datasäkerhet

Personuppgifterna sparas inte längre än nödvändigt för de ändamål de är insamlade, såvida vi inte är skyldiga att lagra uppgifterna för att uppfylla nationella lagar, såsom lagstadgade lagringsperioder i samband med bokföring m.m.

Det är STGs policy att skydda personuppgifter genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. När dina personuppgifter inte längre behövs, kommer vi att se till att de raderas på ett säkert sätt.

10. Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att utöva dina rättigheter enligt gällande lagstiftning om dataskydd. Du kan till exempel begära att få tillgång till personuppgifterna som STG har sparat om dig och ifrågasätta behandlingen av uppgifterna, inklusive göra invändningar mot automatiska beslut och profileringar samt mot användningen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Dessutom kan du begära rättelse eller annullering av eventuella felaktiga uppgifter om dig, dra tillbaka ditt samtycke av behandling av dina personuppgifter samt tillämpa din rätt angående dataöverföring.

Om du vill tillämpa en eller flera av dina rättigheter, vänligen kontakta oss per e-post:

se-sembo@sembo.com

Din begäran kommer att behandlas i enlighet med gällande dataskyddsförordning.

11. Uppdateringar

STG utvärderar och uppdaterar regelbundet denna personuppgiftspolicy. Du bör därför regelbundet kontrollera denna personuppgiftspolicy för eventuella förändringar som kan påverka vår hantering av dina personuppgifter.

Amelia avatar
Möt Amelia, vår nya reseplanerare